CVB-Program

เราเชี่ยวชาญด้านเกียร์มอเตอร์

CVB Program 

คือ บริการเก็บข้อมูลสินค้าของ SEW Eurodrive (เช่น เกียร์มอเตอร์ อินเวอร์ตเตอร์) พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง และจัดทำเป็นฐานข้อมูลให้กับลูกค้า (Collect-Verify-Build gearmotor database)

การทำ CVB Program สำคัญอย่างไร

ในการเก็บข้อมูลเครื่องจักร หากข้อมูลเหล่านั้นไม่ถูกต้องแม่นยำ อาจทำเรื่องเสียหายได้มากกว่าที่คิด เช่น การสั่งซื้ออะไหล่ผิดพลาด การปรับปรุงเครื่องจักรด้วยข้อมูลตั้งต้นที่ผิด เป็นต้น

หากยังนึกภาพไม่ออก ให้ลองเปรียบเทียบเป็นการเก็บข้อมูลพนักงานของแผนกบุคคล ที่จะเป็นต้องมีรูปถ่าย สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ลายเซ็นรับรองว่าถูกต้อง และกรอกประวัติเพิ่มเติมอีกมากมาย ทั้งนี้เพื่อความชัดเจนว่าบุคคลนั้น ๆ มีข้อมูลส่วนตัวโดยละเอียดเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งต้องผ่านการตรวจสอบเอกสารว่าพนักงานคนนั้น ส่งข้อมูลมาตรงตามความจริงหรือไม่ เช่น บัตรประชาชนเป็นของจริง มีรูปตรงกับรูปถ่ายที่แนบหรือไม่ เป็นต้น

CVB ID card

การทำ CVB ก็เช่นเดียวกัน เป็นการยืนยันข้อมูลของสินค้าว่าสเปกนี้ถูกต้อง ด้วยรูปถ่ายและการสำราจของจริง จากผู้ที่มีความชำนาญที่สามารถบอกถึงความไม่ถูกต้องหรือผิดปกติได้ทันทีที่พบ ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ได้จะได้รับจากการทำ CVB Program ถูกต้องแม่นยำ และยังมองเห็นภาพรวมของเครื่องจักรที่มีใช้ในโรงงานได้อีกด้วย ซึ่งมีประโยชน์มากสำหรับการวางแผนงานซ่อมบำรุงต่าง ๆ ให้มีประสิทธิผล และยังสอดคล้องกับการทำ TPM (Total Productive Maintenance) ในโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำอีกด้วย

  • รวบรวมข้อมูลของเครื่องจักรอย่างแม่นยำ
  • มองเห็นภาพรวมว่ามีเครื่องจักรสเปกใดบ้าง
  • ง่ายต่อการวางแผนงานในการซ่อมบำรุง
  • สะดวกในการวางแผนการทำสต็อกอะไหล่
  • ลดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการบำรุงรักษา
gearmotor dabase

สอบถามได้ที่ Line : @omagma

qr code line omagma