about-us

เราเชี่ยวชาญด้านเกียร์มอเตอร์

เกียร์มอเตอร์มีปัญหาจะใหญ่หรือเล็ก เราช่วยคุณได้

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมเกียร์มอเตอร์ ที่ได้รับการยอมรับจากโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำบริษัท โอแม็กม่า จำกัด จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2558 บนพื้นที่ ๑ ไร่ โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านงานเกียร์มอเตอร์ในประเทศไทยและมีการดูแล รักษา และซ่อมบำรุงอย่างครบวงจร ด้วยช่างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อเป็นพันธกิจกับโรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ช่วยให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยในช่วงที่ประเทศไทยเกิดวิกฤติน้ำท่วมครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2554 โรงงานต่างๆ ได้รับผลกระทบมากมาย รวมไปถึงโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมใหญ่อย่างนวนคร และนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ๒ ทำให้ต้องหยุดดำเนินการ เนื่องจากเครื่องจักรเกิดความเสียหายจากการจมน้ำเป็นจำนวนมาก ส่งผลต่อรายได้และการสูญเสียเม็ดเงินมหาศาล ซึ่งเราได้เข้าไปมีบทบาทสำคัญ ในการฟื้นฟูเกียร์มอเตอร์ ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ทันกำหนดอีกครั้ง

ปัจจุบันเราได้เปิดบริการงานซ่อมเกียร์มอเตอร์ SEW-EURODRIVE อย่างเป็นทางการ โดยมีทีมช่างผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูงคอยดูแลและให้คำแนะนำการเลือกใช้อะไหล่ของแท้ที่มีคุณภาพ เพื่อให้เครื่องจักรสามารถกลับมาใช้งานดังเดิมเสมือนของใหม่ นอกจากนั้นเรายังมีการออกแบบการอบรม TPM เกี่ยวกับเกียร์มอเตอร์โดยเฉพาะให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาที่แท้จริง อย่างตรงจุด เพื่อลดความเสี่ยงและควบคุมต้นทุน ให้กิจการของคุณดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดเช่นกัน

จากประสบการณ์ด้านงานขายเกียร์มอเตอร์มายาวนานกว่า ๑๕ ปี ทำให้เราตระหนักว่า สาเหตุที่ทำให้เกียร์มอเตอร์เสียหายนั้น เนื่องมาจากการแก้ไขที่ไม่ถูกต้องตรงจุด ทั้งการใช้งานและการซ่อมบำรุง เพราะพนักงานขาดความรู้และประสบการณ์ที่ถูกต้อง เราจึงได้คิดค้นงานบริการที่ช่วยสนับสนุนให้ลูกค้าใช้เกียร์มอเตอร์ได้อย่างคุ้มค่าตามนโยบาย “งานบำรุงรักษาทวีผล” หรือ TPM (TOTAL PRODCTIVE MAINTENANCE) ซึ่งเป็นนโยบายที่โรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำในประเทศไทยยอมรับและเลือกใช้ในการดำเนินงานตามมาตรฐานสากล

1.เรามุ่งเน้นด้านประสิทธิภาพของการใช้งานเกียร์มอเตอร์ลูกค้าเป็นสำคัญ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกิจการ ให้คุณสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ และไม่เสียเวลาเกินความจำเป็น 2.ลูกค้าต้องได้สิ่งที่ดีที่สุด ทั้งสินค้าและบริการ ด้วยทีมงานระดับมืออาชีพ 3.พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความจริงใจ ซื่อสัตย์ และดูแลลูกค้าเช่นคนสำคัญเสมอ
  • มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อวิชาชีพ
  • ทำงานอย่างเป็นระบบ เรียบง่ายแต่เกิดประสิทธิผลสูงสุด
  • ยึดมั่นในจริยธรรม และคุณธรรม
  • ฝึกฝนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ

เพราะเราเชื่อว่าธุรกิจที่ดี ต้องเติบโตบนพื้นฐานที่ดี การสร้างรากฐานการดำเนินงานด้วยความตั้งใจมีคุณธรรมเป็นหลัก ควบคู่กับการพัฒนาความรู้ และเครื่องมืออันทันสมัย จะช่วยเพิ่มขอบเขตความสามารถการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยต้องไม่ลืมรักษาคุณภาพของงานเป็นสำคัญ