เช็คเกียร์มอเตอร์ด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน

เราเชี่ยวชาญด้านเกียร์มอเตอร์

ตรวจเช็คเกียร์มอเตอร์ด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน
ภาพแสดงความร้อนปกติ ไม่เกินค่ามาตรฐานที่ทางโรงงานตั้งไว้
ตรวจเช็คเกียร์มอเตอร์ด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน
ภาพแสดงความร้อนเกินมาตรฐานที่ทางโรงงานตั้งไว้

การตรวจเช็คระหว่างการทำงานของเกียร์มอเตอร์ด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermoscan , Infrared Camera)ทำให้เราสามารถรู้อุณหภูมิของเกียร์มอเตอร์ได้ทุกจุด ง่ายต่อการเข้าใจและเข้าถึงงานซ่อมบำรุงอย่างทันเวลา การอ่านค่าและวิเคราะห์ปัญหาสามารถทำได้โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์จากผู้ที่ชำนาญเรื่องการซ่อม

ชมตัวอย่างรายงานการตรวจเช็คเกียร์มอเตอร์ด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน

ติดต่อเพื่อขอรับบริการ

Line @omagma