มอเตอร์ หยุดหมุน หลังจากทำงานได้ระยะเวลาหนึ่ง

เราเชี่ยวชาญด้านเกียร์มอเตอร์

ปัญหา >>
เดินเครื่องจักรไปเรื่อยๆ แต่มอเตอร์กลับหยุดหมุนหลังจากเดินเครื่องไปได้สักระยะเวลาหนึ่ง
สาเหตุของมอเตอร์ร้อนจนหยุดหมุนในเหตุการณ์นี้คือ >>
มอเตอร์ถูกปรับรอบด้วยอินเวิร์ตเตอร์ที่ความถี่ต่ำมาก (จากประสบการณ์ที่เคยพบคือต่ำกว่า 35 Hz)
เมื่อมอเตอร์หมุนช้าลง พัดลมด้านท้ายมอเตอร์ก็หมุนระบายความร้อนช้าลงไปด้วย
ทำให้เกิดความร้อนสะสมในขดลวดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนสุดท้ายขดลวดอิ่มตัวไม่สามารถนำกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอกับโหลดที่ต้องขับ จึงทำให้มอเตอร์หยุดหมุนในที่สุด

วิธีแก้ไข
1. เพิ่มพัดลมระบายความร้อนที่ต่อไฟแยกต่างหาก เป่าโดยตรงไปที่ครีบมอเตอร์ โดยพัดลมนี้ควรเลือกที่เหมาะสมในการระบายความร้อนได้ทัน
ซึ่งเป็นพัดลมเฉพาะที่ติดอยู่ในฝากครอบท้ายมอเตอร์ จะทำให้ประสิทธิภาพในการระบายความร้อนดียึ่งขึ้น
2. เลือกเกียร์ทดที่ให้ความเร็วรอบด้านออกตามความต้องการ ไม่ต้องปรับรอบด้วยอินเวิร์ตเตอร์ให้ความเร็วต่ำเกินไป