มอเตอร์ หยุดหมุน หลังจากทำงานได้ระยะเวลาหนึ่ง

ปัญหา เดินเครื่องจักรไปเรื่อยๆ แต่มอเตอร์กลับหยุดหมุนหลังจากเดินเครื่องไปได้สักระยะเวลาหนึ่ง …